Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 418 af 31. maj 2005

Rådgivning
§ 5

Inden flytning skal det modtagende pensionsinstitut informere kontohaveren i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder om såvel omkostninger forbundet med den konkrete overflytning, herunder at der vil blive opkrævet et flyttegebyr til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som andre omkostninger, der pålægges kontohaveren.