Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1168 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1420 af 26. september 2020, bekendtgørelse nr. 1991 af 28. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 2724 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 322 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2022 og bekendtgørelse nr. 1347 af 22. september 2022

§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af et forventet omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab på minimum 50 pct. samlet i kompensationsperioden hos danske sæsonafhængige selvstændige mv., jf. § 2, nr. 2 og 12, som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020.

Stk. 4 Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt personer med B-indkomst, som har fast arbejdssted i Danmark, og som udfører sæsonafhængigt arbejde, jf. § 2, nr. 1 og 2.