Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 556 af 30. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 559 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 919 af 06. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1388 af 17. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1871 af 24. september 2021, bekendtgørelse nr. 2215 af 26. november 2021 og bekendtgørelse nr. 1349 af 22. september 2022

Ansøgning og dokumentation
§ 8

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning »kompensation til freelancere mv.« senest den 31. august 2020.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning i stk. 1. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 9.

Stk. 3 Freelanceren mv. skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.