Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015

§ 6

Ved bedømmelse af, om parkeringsarealerne får en hensigtsmæssigt placering, skal der lægges vægt på områdets karakter og ejendommens placering. Parkeringsarealerne skal anlægges så tæt som muligt på den eller de ejendomme, hvor parkeringspladserne efter reglerne oprindeligt skulle have været anlagt.