Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 510 af 24. maj 2024

§ 2

Kommunen og Udbetaling Danmark skal afhente indberetning og dokumentation fra Nemrefusion i et mellem parterne aftalt meddelelsesformat til brug for sagsbehandlingen.

Stk. 2 Kommunen og Udbetaling Danmark skal kvittere til Nemrefusion ved afhentelse af indberetning og dokumentation.