Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 514 af 23. maj 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1206 af 25. november 2019

§ 2

Kommunen og Udbetaling Danmark skal afhente indberetning og dokumentation fra Nemrefusion i OIOXML-meddelelsesformat til brug for sagsbehandlingen.

Stk. 2 Kommunen og Udbetaling Danmark skal kvittere til Nemrefusion ved afhentelse af indberetning og dokumentation.

Stk. 3 Data i OIOXML-meddelelsesformat skal til enhver tid overholde de krav og standarder, der er publiceret i Digitalisér.dk.