14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Hvis censor konstaterer mangler ved forhold nævnt i § 25, stk. 1, eller hvis censor får formodning om væsentlige problemer eller mangler i uddannelsesstedets varetagelse af en uddannelse, skal censor afgive indberetning herom til Byggeriets Uddannelser.

•••

Stk. 2 Eksamensudvalget træffer afgørelse i sager vedrørende indberetning efter stk. 1 efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser.

•••
profile photo
Profilside