14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Censor skal

  • 1) påse, at eksamen er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i de af Sikkerhedsstyrelsen fastsatte retningslinjer,

  • 2) medvirke til og påse, at eksamen gennemføres i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og gældende regler, og

  • 3) medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen.

•••

Stk. 2 Censor og eksaminator skal under den praktiske del af eksamen gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

•••
profile photo
Profilside