14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Skolerådet er institutionens øverste kollegiale organ.

•••

Stk. 2 Skolerådet, der består af 1 formand og 7 medlemmer, sammensættes på følgende måde:

  • 1) Rektor, som formand.

  • 2) 3 medlemmer som repræsentanter for underviserne.

  • 3) 2 medlemmer som repræsentanter for de studerende.

  • 4) 1 medlem som repræsentant for det tekniske personale.

  • 5) 2 medlemmer som repræsentanter for det administrative personale.

•••

Stk. 3 Repræsentanter for underviserne vælges for 1 år ad gangen af og blandt institutionens faste undervisere samt lærere med ansættelse for et undervisningsår. Repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen af og blandt institutionens studerende. Repræsentanter for det teknisk og administrative personale vælges for 1 år ad gangen af og blandt henholdsvis det tekniske og administrative personale.

•••

Stk. 4 Genvalg kan finde sted. For hvert medlem af skolerådet, bortset fra rektor, vælges en suppleant. Valget finder sted umiddelbart efter undervisningsårets start.

•••

Stk. 5 I tilfælde af rektors forfald deltager rektors stedfortræder (prorektor) i skolerådets møder.

•••

Stk. 6 Rektor fastsætter regler om valg til skolerådet.

•••
profile photo
Profilside