Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole § 36

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Den Danske Filmskole er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1327 af 23. november 2023

§ 36

Rektor deltager som udgangspunkt i bestyrelsesmøder uden stemmeret.