Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 673 af 01. juli 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 1117 af 01. juni 2021

§ 9

Certificeringen knytter sig til den transportable konstruktion, som ved certificeringen er blevet inspiceret af inspektionsorganet. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion.

Stk. 2 Stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende.

Stk. 3 Ved certificering af konstruktioner, der er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende, jf. stk. 2, kan den samme skriftlige dokumentation lægges til grund for alle certificeringerne.