Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. maj 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1290 af 31. august 2020 om boligplacering af flygtninge ophæves.