Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 22a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 22a

Afslår en udlænding et anvist midlertidigt opholdssted, jf. §§ 18-22, ophører kommunalbestyrelsens forpligtelse efter integrationslovens § 12, stk. 1.