14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1290 af 31. August 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Udlændingestyrelsen udsender hvert år senest den 1. maj meddelelse om det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i det kommende år (landstallet).

•••

Stk. 2 Landstallet fastsættes på grundlag af Udlændingestyrelsens skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesgraden.

•••

Stk. 3 Meddelelsen om landstallet udsendes til kommunerne i hver region.

•••

Stk. 4 Til brug for indgåelse af aftaler om kommunekvoter, jf. § 5, stk. 1, udsendes sammen med landstallet de fastsatte regionskvoter, jf. § 3, stk. 1, samt de i § 8 nævnte opgørelser. Efter anmodning fra en kommunalbestyrelse eller kommunerne i en region udsender Udlændingestyrelsen endvidere tilgængelige oplysninger, der kan have betydning for indgåelse af aftaler om kommunekvoter.

•••

Stk. 5 Et fastsat landstal på 8.000 eller derunder skal ændres af Udlændingestyrelsen, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende kalenderår, skønnes at ville ændre sig med mere end 40 pct., jf. integrationslovens § 6, stk. 1, pkt. 1.

•••

Stk. 6 Et fastsat landstal på over 8.000 skal ændres af Udlændingestyrelsen, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende kalenderår, skønnes at ville ændre sig med mere end 25 pct., jf. integrationslovens § 6, stk. 1, pkt. 3.

•••

Stk. 7 Udlændingestyrelsen udsender det ændrede landstal til kommunerne i hver region.

•••

Stk. 8 Samtidig med det ændrede landstal udsender Udlændingestyrelsen de ændrede regionskvoter og kommunekvoter, jf. § 3, stk. 2, og § 5, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside