Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 3. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 9. september 2022

§ 5

Kommunalbestyrelserne inden for en region skal søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er fastsat i regionskvoterne, jf. § 3, stk. 1, skal boligplaceres i det kommende år (aftalte kommunekvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september det år, landstallet udmeldes, jf. integrationslovens § 8, stk. 1.

Stk. 2 Ændres de fastsatte regionskvoter for det indeværende eller kommende kalenderår, jf. § 4, stk. 7, fastsætter Udlændingestyrelsen for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som skal boligplaceres inden for de enkelte kommuner i det pågældende eller kommende kalenderår, jf. integrationslovens § 8, stk. 2.