Bekendtgørelse om bobestyrere § 9

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 9

Inden skifteretten udleverer et bo til en bobestyrer, der ikke er autoriseret, skal vedkommende forevise en straffeattest og skriftligt afgive erklæring om, at vedkommende

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis bobestyreren udøver advokatvirksomhed eller i øvrigt har et erhverv, der indebærer, at kravene i dødsboskiftelovens § 11, stk. 2, må anses for opfyldt.