Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1170 af 31. oktober 2017

Betingelser for officiel notering af finansielle instrumenter
§ 2

Finanstilsynet træffer efter ansøgning fra en udsteder beslutning om officiel notering af aktier, aktiecertifikater og obligationer, hvis de pågældende finansielle instrumenter opfylder betingelserne herfor i denne bekendtgørelse, og hvis de finansielle instrumenter er optaget eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked her i landet.

Stk. 2 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om officiel notering, hvis Finanstilsynet skønner, at den officielle notering på grund af udstederens forhold vil være i modstrid med investorernes interesser.

Stk. 3 Finanstilsynet kan stille enhver betingelse for officiel notering af et finansielt instrument, som må anses for nødvendig for at beskytte investorerne. Meddelelse om betingelser skal gives til udstederen.