14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Betingelser for officiel notering af finansielle instrumenter
Finanstilsynet træffer efter ansøgning fra en udsteder beslutning om officiel notering af aktier, aktiecertifikater og obligationer, hvis de pågældende finansielle instrumenter opfylder betingelserne herfor i denne bekendtgørelse, og hvis de finansielle instrumenter er optaget eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked her i landet.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om officiel notering, hvis Finanstilsynet skønner, at den officielle notering på grund af udstederens forhold vil være i modstrid med investorernes interesser.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan stille enhver betingelse for officiel notering af et finansielt instrument, som må anses for nødvendig for at beskytte investorerne. Meddelelse om betingelser skal gives til udstederen.

•••
profile photo
Profilside