Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 20. december 2023

Planlægning og gennemførelse af arrangementer af ikke-kommerciel karakter
§ 16

For udenrigstjenestens bistand til planlægning og gennemførelse af arrangementer af ikke-kommerciel karakter (besøg af kommuner, skoler, læreanstalter, private personer, institutioner, journalister m.v.) opkræves 1.130 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af § 19.