Bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1014 af 28. juni 2022

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 397 af 9. april 2015 om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner ophæves.