14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1926 af 12. oktober 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Overførsel til en pensionsordning, jf. lovens § 77 a, stk. 1
Det er en betingelse for at få efterlønsbidraget overført til en pensionsordning, at a-kassen har modtaget et skriftligt fravalg af efterlønsordningen, jf. § 4, stk. 1.

•••

Stk. 2 Medlemmet skal over for a-kassen dokumentere, at den danske pensionsordning, som medlemmet ønsker bidraget overført til, er omfattet af pensionsbeskatningslovens kap. 1.

•••

Stk. 3 Efterlønsbidraget kan ikke overføres til en pensionsordning, hvis medlemmet skal have det kontant tilbage, jf. lovens § 77 a, stk. 2-4.

•••
profile photo
Profilside