Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

§ 18

A-kassen betaler efterlønsbidraget tilbage efter reglerne i lovens § 77 a, stk. 1-2, hvis medlemmet skriftligt anmoder om det.

Stk. 2 Det er tilbagebetalingstidspunktet, der afgør, om et medlem er omfattet af lovens § 77 a, stk. 1, eller lovens § 77 a, stk. 2.

Stk. 3 A-kassen betaler af egen drift efterlønsbidraget tilbage efter reglerne i lovens § 77 a, stk. 3-4.

Stk. 4 Når et medlem har fået efterlønsbidraget tilbage, kan medlemmet ikke medregne den tid, som medlemmet har betalt efterlønsbidrag i, til at opfylde anciennitetskravene for ret til efterløn i lovens § 74 a og § 75.