Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

§ 25

§§ 18-24 omfatter også personer, der ikke længere er medlemmer af en a-kasse. Er man ikke længere medlem af en a-kasse, skal man fremsætte krav om tilbagebetaling m.v. over for sin seneste a-kasse.

Stk. 2 A-kassen skal betale efterlønsbidraget tilbage, jf. §§ 23-24, for egne medlemmer samt for tidligere medlemmer, som ikke på ny er optaget i en a-kasse.