Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1665 af 12. december 2023

Ikrafttræden m.v.
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1790 af 27. december 2018 om beregning af finansieringsbidrag ophæves.

Stk. 3 For bidrag, der forfalder til betaling den 1. april 2024, finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1790 af 27. december 2018 om beregning af finansieringsbidrag fortsat anvendelse.