14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1790 af 27. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Beregning
Arbejdsmarkedets Tillægspension står for beregning af finansieringsbidrag fra private arbejdsgivere.

•••

Stk. 2 Der indgås skriftlig aftale mellem på den ene side Beskæftigelsesministeriet og Lønmodtagernes Garantifond og på den anden side Arbejdsmarkedets Tillægspension om beregning af finansieringsbidrag samt opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag, herunder om fordeling af administrationsomkostningerne på alle ordninger. Beskæftigelsesministeriet indgår aftalen på vegne af staten vedrørende de til enhver tid omfattede statslige ressortmyndigheder.

•••
profile photo
Profilside