Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 36

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 36

Udbetaling Danmark skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barselsudligningsordning udlevere de oplysninger, som er nævnt i § 30.

Stk. 2 Offentlige registre, Arbejdsgivernes Elevrefusion, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Barsel.dk skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barselsudligningsordning udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af den decentrale barselsudligningsordning.