Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 36

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 36

Oplysninger indhentet i CPR-registret kan videregives til Arbejdsmarkedets Tillægspension, Barsel.dk eller en decentral barselsudligningsordning, såfremt oplysningerne er nødvendige for administrationen af Barsel.dk eller en decentral barselsudligningsordning.