14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Udbetaling Danmark skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barselsudligningsordning udlevere de oplysninger, som er nævnt i § 30.

•••

Stk. 2 Offentlige registre, Arbejdsgivernes Elevrefusion, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Barsel.dk skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barselsudligningsordning udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af den decentrale barselsudligningsordning.

•••
profile photo
Profilside