Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 03. februar 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1056 af 07. september 2010

§ 20

IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis IT- og Telestyrelsen efter udstedelsen konstaterer, at de i § 19, stk. 1, nævnte bestemmelser er overtrådt.

Stk. 2 IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde de i § 16 eller § 18 indeholdte betalingsforpligtelser, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke overholder § 17.

Stk. 3 IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den i § 17 nævnte garanti, ikke længere har den i § 17 anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter IT- og Telestyrelsens påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med § 17.