Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 03. februar 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1056 af 07. september 2010

§ 16

Tilladelsesindehaver skal forud for udstedelsen af tilladelsen som delvis betaling af tilladelsesprisen betale et kontant beløb, der svarer til det beløb, hvormed 20 % af tilladelsesprisen overstiger et kontant deponeret depositum eller den resterende del deraf med tillæg af eventuelle renter. Tilladelsesindehaveren skal afvikle de resterende 80 % af tilladelsesprisen ved betaling af otte lige store årlige afdrag. Hvert afdrag forfalder på årsdagen for udstedelsen af tilladelsen de følgende otte år. De nærmere regler om betaling og afdrag på tilladelsesprisen fastsættes af IT- og Telestyrelsen.