Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 03. februar 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1056 af 07. september 2010

§ 18

IT- og Telestyrelsen opkræver hos budgivere, der vil få eller har fået udstedt tilladelser, en betaling til dækning af omkostninger, som er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og afholdelse af auktionen og udarbejdelse af tilladelser m.v. De nærmere regler herom fastsættes i auktionsmaterialet.