Bekendtgørelse om assisteret reproduktion § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 672 af 08. maj 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 887 af 28. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 136 af 30. januar 2021

§ 9

Donation af ubefrugtede menneskelige æg må kun ske, såfremt det sker med henblik på:

  • 1) at opnå en graviditet hos en anden kvinde eller

  • 2) forskning.