14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 133 af 31. January 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Underretning
Arbejdstilsynet underretter virksomheden om Arbejdstilsynets afgørelse, jf. § 4.

•••

Stk. 2 Er undersøgelsen sket på baggrund af en anmodning fra en faglig organisation, jf. § 3, underretter Arbejdstilsynet den faglige organisation om Arbejdstilsynets afgørelse.

•••

Stk. 3 Træffer Arbejdstilsynet afgørelse om, at virksomheden ikke er reelt etableret i virksomhedens etableringsland, orienterer Arbejdstilsynet etableringslandets kompetente myndigheder og de relevante danske myndigheder herom.

•••
profile photo
Profilside