Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 133 af 31. januar 2017

Underretning
§ 7

Arbejdstilsynet underretter virksomheden om Arbejdstilsynets afgørelse, jf. § 4.

Stk. 2 Er undersøgelsen sket på baggrund af en anmodning fra en faglig organisation, jf. § 3, underretter Arbejdstilsynet den faglige organisation om Arbejdstilsynets afgørelse.

Stk. 3 Træffer Arbejdstilsynet afgørelse om, at virksomheden ikke er reelt etableret i virksomhedens etableringsland, orienterer Arbejdstilsynet etableringslandets kompetente myndigheder og de relevante danske myndigheder herom.