Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 2

Det påhviler ethvert medlem ved optagelse at præstere sådanne helbredsoplysninger, som til enhver tid kræves ved fast ansættelse i statstjenestemandsstilling, jf. §§ 34 og 35.