Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 35

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 35

Til brug ved afgørelser, som efter denne bekendtgørelse beror på helbredsbedømmelse, kan Apotekervæsenets Pensionsordning forlange sådanne helbredsoplysninger, som den anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på sygehus.

Stk. 2 Helbredsoplysninger tilvejebragt til brug for afgørelser om ret til pension kan kun videregives, hvis medlemmet eller det pensionerede medlem har givet samtykke hertil.