Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 34

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 34

Afgørelser, som efter denne bekendtgørelse beror på helbredsbedømmelser, træffes efter indhentet udtalelse fra Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager.