Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1691 af 18. december 2018

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 242 af 8. marts 2017 om apotekernes åbningstid og vagttjeneste ophæves.