14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Apoteksregnskabet skal give et retvisende billede af apotekets økonomiske forhold i regnskabsåret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Alle indtægter, der kan henføres til apoteksdriften, skal opføres i regnskabet. Kun udgifter, der er nødvendige eller er naturlige som led i apoteksdrift, skal opføres i regnskabet. Apoteksregnskabet skal underskrives af apotekeren.

•••

Stk. 2 Apotekeren skal i apoteksregnskabet oplyse, hvorvidt forhold, der ikke fremgår af apoteksregnskabet, har haft indflydelse på apotekets økonomi og skal i bekræftende fald nærmere redegøre for disse forhold.

•••

Stk. 3 Apotekeren skal i apoteksregnskabet bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er nævnt i stk. 1 og i § 5, stk. 1.

•••

Stk. 4 Apotekeren skal i apoteksregnskabet oplyse, om apotekeren driver anden virksomhed under sit CVR-nummer end apoteksdrift.

•••
profile photo
Profilside