Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1661 af 11. december 2023

§ 3

Apoteksregnskabet skal give et retvisende billede af apotekets økonomiske forhold i regnskabsåret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Alle indtægter, der kan henføres til apoteksdriften, skal opføres i regnskabet. Kun udgifter, der er nødvendige eller er naturlige som led i apoteksdrift, skal opføres i regnskabet. Apoteksregnskabet skal underskrives af apotekeren.

Stk. 2 Apotekeren skal i apoteksregnskabet oplyse, hvorvidt forhold, der ikke fremgår af apoteksregnskabet, har haft indflydelse på apotekets økonomi og skal i bekræftende fald nærmere redegøre for disse forhold.

Stk. 3 Apotekeren skal i apoteksregnskabet bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er nævnt i stk. 1 og i § 5, stk. 1.

Stk. 4 Apotekeren skal i apoteksregnskabet oplyse, om apotekeren driver anden virksomhed under sit CVR-nummer end apoteksdrift.