14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 863 af 23. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Bruttoregistreringsprincippet
Apoteksregnskabet og specifikationerne hertil skal opstilles på de af Lægemiddelstyrelsen udarbejdede skemaer i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens ledsagende vejledning, jf. bekendtgørelse om apotekernes indsendelse af regnskabsoplysninger.

•••

Stk. 2 I apoteksregnskabet skal hver enkelt transaktion, begivenhed og værdiændring indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden, jf. års-regnskabslovens bruttoregistreringsprincip.

•••

Stk. 3 Alle beløb i apoteksregnskabet skal opføres eksklusiv merværdiafgift, for udgifters vedkommende dog kun i tilfælde af, at merværdiafgiften kan fradrages over for Skat.

•••
profile photo
Profilside