Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 09. marts 2023

Bruttoregistreringsprincippet
§ 5

Apoteksregnskabet og specifikationerne hertil skal opstilles på de af Lægemiddelstyrelsen udarbejdede skemaer i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens ledsagende vejledning, jf. bekendtgørelse om apotekernes indsendelse af regnskabsoplysninger.

Stk. 2 I apoteksregnskabet skal hver enkelt transaktion, begivenhed og værdiændring indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden, jf. års-regnskabslovens bruttoregistreringsprincip.

Stk. 3 Alle beløb i apoteksregnskabet skal opføres eksklusiv merværdiafgift, for udgifters vedkommende dog kun i tilfælde af, at merværdiafgiften kan fradrages over for Skat.