Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 29

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 09. marts 2023

§ 29

Med bøde straffes den, der overtræder § 1, § 2, stk. 1 og 2, §§ 3-9, eller §§ 14-28.