Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1661 af 11. december 2023

§ 2

Apoteksregnskab i henhold til § 1, stk. 1, skal omfatte virksomheden ved drift af dosis-pakkefunktion i henhold til Lægemiddelstyrelsens godkendelse, jf. apotekerlovens § 12, stk. 3.

Stk. 2 Apotekeren skal udarbejde et særligt regnskab for dosispakkefunktionen i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen fastsætter nærmere specifikationer for udarbejdelse af regnskab for dosispakkefunktion og kan herunder fastsætte regler om, at der ved udarbejdelse af regnskab for dosispakkefunktion kan anvendes fordelingsnøgler, jf. § 14, stk. 1, i denne bekendtgørelse.