14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 863 af 23. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Apotekeres årlige regnskab
For hvert kalenderår skal apotekeren udarbejde et apoteksregnskab bestående af en resultatopgørelse med ledsagende specifikationer samt en opgørelse over de i § 6 nævnte aktiver og passiver.

•••

Stk. 2 For apoteker, der efter apotekerlovens § 12 a har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse om at ville forhandle lægemidler til produktionsdyr, skal apoteksregnskabet ikke indeholde en opgørelse af indtægter og udgifter, eller aktiver og passiver, der er relateret til apotekerens salg af lægemidler til produktionsdyr.

•••

Stk. 3 For apoteker, der efter apotekerlovens § 12 a har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse om at ville forhandle lægemidler til produktionsdyr, skal apoteksregnskabet indeholde oplysninger om, efter hvilke fordelingsnøgler apotekets indtægter og udgifter m.v. er fordelt på henholdsvis virksomheden vedrørende apotekerens salg af lægemidler til produktionsdyr og øvrig apoteksvirksomhed. Fordelingsnøglen skal afspejle de faktiske forhold.

•••

Stk. 4 For hver apoteksfilial, der er knyttet til apoteket, skal apotekeren udarbejde et selvstændigt apoteksregnskab.

•••

Stk. 5 Har apotekeren kun drevet apotek eller apoteksfilial i en del af kalenderåret skal der alene aflægges regnskab for denne del af kalenderåret. Lægemiddelstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for aflæggelsen af sådanne delregnskaber og for aflæggelse af regnskab ved flytning af apotekslokaler.

•••
profile photo
Profilside