14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 858 af 12. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 En apoteksfilial er en enhed knyttet til et apotek og drevet for apotekerens regning i selvstændige eller afgrænsede lokaler med et af apotekeren ansat fagligt uddannet personale, jf. kapitel 3.

•••

Stk. 2 Apoteksfilialer kan forhandle de samme varer som apoteker, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 3 Apoteksfilialer må opsplitte lægemidler til veterinær brug efter apotekerlovens § 12, stk. 1, nr. 6, § 12 c og regler fastsat i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 6.

•••

Stk. 4 Apoteksfilialer må ikke foretage lægemiddelfremstilling.

•••

Stk. 5 Apoteksfilialer skal tilbyde genordination efter apotekerlovens § 11 a, stk. 1.

•••

Stk. 6 Apoteksfilialer skal tilbyde ordination af tilskud til dosisdispensering efter apotekerlovens § 11 b, stk. 1, hvis medicinbrugeren er berettiget til det.

•••
profile photo
Profilside