14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 858 af 12. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Apotekere skal for apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg offentligøre oplysninger, jf. stk. 2, som er relevante for borgernes brug af apotek eller apoteksenheder.

•••

Stk. 2 Offentliggørelse af oplysninger skal omfatte navn på apotekeren, apotekerens CVR-nummer, adresse på apoteker, apoteksfilialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, antal ansatte samlet set på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg og om apoteksfilialer er bemandet med farmaceuter, åbningstider, hvilke serviceydelser apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg udfører, herunder evt. opsplitning af lægemidler til veterinær brug, ventetid opgjort de seneste 6 måneder, udleveringspraksis på baggrund af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen, fremsendt til apoteket hver 6. måned, samt den servicegrad borgerene kan forvente på apoteker og apoteksfilialer i forhold til omfanget af lægemidler, hvor prisberegningen sker efter § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser mv. på lægemidler, som er umiddelbart tilgængeligt ved henvendelse for ekspedition.

•••

Stk. 3 Offentliggørelsen af oplysninger skal ske på et netsted og ved skriftlig information tilgængelig på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg.

•••
profile photo
Profilside