14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1955 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved forhandling af lægemidler beregnes registerprisen ved til den efter lægemiddellovens § 77 anmeldte apoteksindkøbspris pr. pakning (ekskl. moms) at lægge følgende beløb, jf. dog stk. 2: 7,6 pct. af apoteksindkøbsprisen + 5,46 kr., jf. dog stk. 3-6.

•••

Stk. 2 Sundhedsministeren kan i konkrete tilfælde nedsætte registerprisen for lægemidler, der udleveres fra Statens Serum Institut eller Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, og for blodprodukter fra private producenter af tilsvarende art som Statens Serum Instituts blodprodukter.

•••

Stk. 3 Ved forhandling af lægemidler til sygehuse, hospice, fængsler og arresthuse, misbrugscentre for stof- og alkoholmisbrugere med tilknyttet læge samt infirmerier beregnes registerprisen, bortset fra de i stk. 6 nævnte tilfælde, ved til den efter lægemiddellovens § 77 anmeldte apoteksindkøbspris pr. pakning (ekskl. moms) at lægge følgende beløb: 2,6 pct. af apoteksindkøbsprisen + 85 pct. af det i stk. 1 nævnte kronebeløb.

•••

Stk. 4 Beløbet i stk. 3 dækker en daglig leverance til institutionens medicindepot eller et andet centralt sted på institutionen. For ydelser herudover aftales honorar mellem apoteket og institutionen, der dækker apotekets omkostninger ved den supplerende ydelse.

•••

Stk. 5 Ved forhandling af lægemidler til speciallægeklinikker og sundhedspersoner, der på apotek har købt lægemidler for mere end 500.000 kr. i det foregående kalenderår, beregnes registerprisen efter stk. 3.

•••

Stk. 6 Ved forhandling af lægemidler til sygehuse, hospice, fængsler og arresthuse, misbrugscentre for stof- og alkoholmisbrugere med tilknyttet læge samt infirmerier, der udleveres fra Statens Serum Institut eller Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, og af blodprodukter fra private producenter af tilsvarende art som Statens Serum Instituts blodprodukter beregnes registerprisen ved til den efter lægemiddellovens § 77 anmeldte apoteksindkøbspris pr. pakning (ekskl. moms) at lægge 3 pct. af apoteksindkøbsprisen + 40,00 kr.

•••

Stk. 7 Ved forhandling af et lægemiddel, der udgør en del af en multipakning, udelukkende markedsført til veterinært brug, beregnes registerprisen forholdsmæssigt ud fra multipakningens registerpris, jf. stk. 1, 3, 5 og 6.

•••

Stk. 8 Ved forhandling af et lægemiddel, der udgør en inderpakning af en storpakning, der er fremkommet ved opsplitning af en veterinær lægemiddelpakning efter bekendtgørelse om opsplitning af storpakninger af lægemidler til veterinær brug, beregnes registerprisen forholdsmæssigt ud fra storpakningens registerpris, jf. stk. 1, 3, 5 og 6.

•••

Stk. 9 Ved forhandling af et opsplittet lægemiddel til veterinær brug efter bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v., beregnes registerprisen for den opsplittede mængde forholdsmæssigt ud fra lægemiddelpakningens registerpris, jf. stk. 1, 3, 5 – 8.

•••

Stk. 10 Til de i stk. 1-9 fremkomne beløb lægges moms.

•••

Stk. 11 Beløb, som fremkommer i stk. 10, afrundes til nærmeste ørebeløb, der kan deles med 5.

•••
profile photo
Profilside