14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 858 af 12. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Et apotek er en organisatorisk selvstændig enhed, hvortil der kan være knyttet apoteksfilialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder.

•••

Stk. 2 Apoteker drives for apotekerens regning i selvstændige eller afgrænsede lokaler med et af apotekeren ansat fagligt uddannet personale, jf. kapitel 3.

•••

Stk. 3 Apoteker skal forhandle og informere om lægemidler og andre ydelser som nævnt i apotekerlovens § 11, stk. 1, og kan fremstille lægemidler, herunder opsplitte lægemidler til veterinær brug, forhandle varer og udøve servicevirksomhed m.v. som nævnt i apotekerlovens § 12, stk. 1.

•••

Stk. 4 Apoteker må ikke overlade udbringning af og opkrævning af betaling for lægemidler til dyr eller overdrage fordringer på betaling for lægemidler til dyr til

  • 1) personer, som er beføjet til at ordinere veterinære lægemidler,

  • 2) personer, der tilhører samme husstand som en af de i nr. 1 nævnte personer, eller

  • 3) virksomheder, der har ansat eller tilknyttet en af de i nr. 1 eller 2 nævnte personer.

•••

Stk. 5 Apotekeren skal orientere Lægemiddelstyrelsen om beliggenheden af alle lokaler, hvori der drives apoteksproduktionsvirksomhed, om særskilte lokaler til opsplitning af lægemidler til veterinær brug, eller lokaler hvor der haves lagre, før de pågældende lokaler tages i brug.

•••

Stk. 6 Apoteker skal tilbyde genordination af visse lægemidler efter apotekerlovens § 11 a, stk. 1.

•••

Stk. 7 Apoteker skal tilbyde ordination af tilskud til dosisdispensering efter apotekerlovens § 11 b, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside