Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 444

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 444

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017 om anvendelse af vejafmærkning ophæves.

Stk. 3 Indtil den 1. august 2022 kan A 36, N 45 og E 69 bruges i overensstemmelse med hvad, der fremgår af bekendtgørelse nr. 783 af 6. juli 2006 om anvendelse af vejafmærkning.

Stk. 4 Indtil den 1. august 2027 kan E 55 og E 56 være placeret i overensstemmelse med hvad, der fremgår af bekendtgørelse nr. 783 af 6. juli 2006 om anvendelse af vejafmærkning.

Stk. 5 Indtil den 1. august 2022 kan variable teksttavler bruges med lysende gul tekst.

Stk. 6 Indtil den 1. august 2022 må linjer på stier være retroreflekterende.

Stk. 7 Indtil den 1. januar 2032 skal variable tavlers funktion døgnovervåges, og forbudstavler skal være forsynet med en log, som sikrer dokumentation for tavlernes visninger minimum de seneste 12 måneder, når de er etableret før 1. januar 2022. Det gælder, hvor hastighedsbegrænsningen er 90 km/h eller derover.