Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 442

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 442

Rutenummeret kan suppleres med rutens navn i hvid tekst på den blå baggrund under nummeret.

Stk. 2 Inden for en kommune må der ikke forekomme mere end én regional rute med samme rutenummer.

Stk. 3 Ruter, som krydser kommunegrænser, skal have samme nummer i alle kommunerne.

Stk. 4 Rutenummeret må ikke være sammenfaldende med en nærliggende vejs rutenummer, hvis det er muligt for bilister at se begge rutenumre.