Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 416

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 416

Servicetavle M 61 Informationstavle skal anvendes til at angive, at der på parkeringspladser, rastepladser eller lignende findes informationstavle eller anden tilsvarende information.

Stk. 2 Servicetavle M 61 skal opsættes ved indkørslen til rastepladsen, uanset om M 61 Informationstavle står inden for eller uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55.