Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 416

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål
§ 416

Der kan vejvises til trafikalt begrundet terminalmål.