Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 348

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

K. Bekræftelses- og afstandstavler samt turistoplysningstavler på motorveje
§ 348

K 12 Afstandstavle: For angivelse af vejvisningsmål på afstandstavler gælder følgende:

  • 1) Har motorvejen flere rutenumre og flere fjernmål, skal alle rutenumre og fjernmål angives.

  • 2) Der kan for en rute angives to efter hinanden følgende fjernmål.

  • 3) Der kan angives flere fjernmål for en rute, der forlader motorvejen.

  • 4) Der kan angives nærmeste større nærmål, beliggende i umiddelbar nærhed af motorvejen, såfremt det er trafikalt begrundet.

  • 5) Intet mål, der er angivet på afstandstavle, må udelades på efterfølgende afstandstavler, før målet er nået.

  • 6) Næste frakørsel eller motorvejskryds må ikke angives på afstandstavler.