Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 331

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

Vejvisningstavlers størrelse og udseende
§ 331

På motorveje med hastighed større end 90 km/h skal skrifthøjden minimum være 285 mm. Det gælder dog ikke skrift på servicetavler.

Stk. 2 I øvrigt anvendes følgende skriftstørrelse (versalhøjde):

  • 1) 340 mm.

  • 2) 405 mm.

  • 3) 480 mm.

  • 4) 570 mm.