Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 317

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

H. Afstands- og stedtavler på almindelige veje og stier
§ 317

Afstanden fra opstillingssted for tavlen H 41 til målene skal anføres i hele km til højre for disse.