14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 131

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1633 af 20. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§131 E 51 Opholds- og legeområder
E 51 skal opsættes ved enhver indkørsel til området.

•••

Stk. 2 Veje i et opholds- og legeområde skal klart fremtræde som egnet til ophold og leg over hele vejarealet. De må ikke være adskilt i kørebane og fortov, og der må ikke være nogen gennemgående højdeforskel i vejens tværprofil. Derimod kan den del af vejen, der er egnet til kørsel, markeres fx ved en belægning i afvigende farve. Ved ombygning af eksisterende veje kan kantsten dog bibeholdes, hvis de tydeligt afbrydes med højst 25 meters mellemrum.

•••

Stk. 3 Der må ikke opsættes advarselstavler ved de enkelte hastighedsdæmpende foranstaltninger i området.

•••

Stk. 4 Der må ikke etableres ubetinget vigepligt i vejkryds inden for området.

•••
profile photo
Profilside