Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 768 af 14. juni 2017

Besøgende og øvrige personer
§ 6

Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgsområdet kan anvende millimeterbølgescanner ved undersøgelse af besøgende og andre personer, der søger adgang til kriminalforsorgens institutioner.

Stk. 2 Visitation efter stk. 1 vil normalt finde sted i forbindelse med adgangskontrol.

Stk. 3 Ved undersøgelse efter stk. 1 skal det forinden tilkendegives personen,

  • 1) at undersøgelsen kun kan gennemføres med den pågældendes samtykke, og

  • 2) at det kan medføre nægtelse af adgang til institutionen, hvis den pågældende nægter at lade sig undersøge.