Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 365 af 16. maj 2008,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 212 af 28. februar 2023

§ 2

Antagelse sker efter ansøgning på baggrund af opslag.

Stk. 2 Domstolsstyrelsen indhenter en udtalelse om hver enkelt ansøger hos vedkommende landsretspræsident.

Stk. 3 Landsretspræsidenten kan til brug for sin udtalelse indhente en udtalelse fra præsidenten for den byretskreds, inden for hvilken ansøgeren har kontoradresse.

Stk. 4 Domstolsstyrelsen indhenter hos Advokatrådet en udtalelse om disciplinære sanktioner hos de ansøgere, som Domstolsstyrelsen påtænker at antage.