Bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga samt om afvikling af finalekampen i Sydbank Pokalen som led i håndtering af covid-19 § 1a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 868 af 13. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 999 af 26. juni 2020

§ 1a

Der kan uanset § 1 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 afvikles finalekamp i Sydbank Pokalen den 1. juli 2020, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig, hvis publikum i det væsentlige sidder ned. Det er en betingelse, at kampen kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2 §§ 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med afviklingen af kampen nævnt i stk. 1.